Whistle blowing

Whistle blowing / informationer i henhold til lov om beskyttelse af whistleblowere

  • Hvorfor skal jeg foretage en indberetning?
  • Hvad kan jeg indberette?
  • Hvornår skal jeg foretage en indberetning?
  • Hvordan skal jeg foretage en indberetning, og hvad sker der, når jeg har foretaget en indberetning?
  • Hvordan kan jeg stille forespørgsler i forbindelse med min indberetning?
  • Hvad sker der, hvis der indberettes forhold, som ikke kan bevises?

 

Hvorfor skal jeg foretage en indberetning?

Maschinenfabrik Berthold Hermle AG vil både sikre en korrekt, anerkendende og lovkonform adfærd internt over for medarbejdere og eksternt over for forretningspartnere. Det gælder også for den lovkonforme afvikling af vores forretningsprocesser med hensyn til alle lovpligtige standarder, der er relevante for os, helt fra sikkerhed på arbejdspladsen til toldbestemmelser.

Til det formål har Hermle implementeret et compliance-ledelsessystem, som omfatter oplæring, dokumentation, kontrol af de væsentlige processer og forskrifter.

Hermle forventer en etisk og juridisk upåklagelig adfærd af alle. Vi tolererer hverken tilsidesættelse af interne anvisninger eller retsstridig adfærd.

Med din indberetning af uheldige forhold hjælper du os med denne opgave.
Vi tager alle indberetninger alvorligt.

Hvad kan jeg indberette?

Du bør indberette ethvert uheldigt forhold, der volder dig alvorlige bekymringer.

Det er lovgivningsmagtens hensigt, at især strafbare forhold og forhold, der fører til bøder, skal indberettes via denne kanal, så en systematisk undersøgelse af dem sikres. Nogle eksempler i den forbindelse er hvidvaskning af penge, insiderhandel, korruption, overtrædelser af kartellovgivningen, eksportkontrolforskrifter, produktsikkerhedsretningslinjer eller sagsforhold vedrørende den tyske lovgivning om leverandørkæder.

Selv hvis du stiller dig selv i et dårligt lys, beder vi dig om indberetning, da du hjælper os med den fremtidige overholdelse af disse forskrifter. Også personer, der selv har deltaget i de uheldige forhold, kan regne med betydeligt mildnede konsekvenser.

Vi garanterer dig og alle personer, der er nævnt i indberetningen, fortrolighed. Din indberetning er velkommen, du risikerer ingen skade.

Hvornår skal jeg foretage en indberetning?

Du bør henvise til en mulig fejlagtig adfærd, så snart du efter overvejelse og ansvarsbevidst er kommet til det resultat, at Maschinenfabrik Berthold Hermle AG eller en af dennes datterselskaber bør få det at vide.

Hvordan skal jeg foretage en indberetning? Hvad sker der efter indberetningen?

Brug nedenstående link til det indberetningssystem, vi stiller til rådighed. Med indgangen af din e-mailindberetning i vores mailboks compliance@hermle.de sikrer du, at

  • du modtager en elektronisk indgangsbekræftelse for din indberetning retur til din afsender-e-mailadresse inden for den lovpligtige frist
  • din indberetning vurderes og undersøges fortroligt
  • du modtager en information om resultatet og eventuelle planlagte foranstaltninger senest tre måneder efter, indberetningen er indgået.

Hvordan kan jeg stille forespørgsler i forbindelse med min indberetning?

Kontakt os på compliance@hermle.de med din første indberetning for at sikre en korrekt første registrering, dokumentation og information til dig om, at den er indgået. Hvis du har spørgsmål vedrørende din indberetning, er du velkommen til at kontakte vores afdeling Compliance direkte.

Det gør du ved at sende en mail til compliance@hermle.de

Henvis i den forbindelse til din oprindelige indberetning.

Hvad sker der, hvis der indberettes forhold, som ikke kan bevises?

Vi beskytter dig og tager dine rettigheder alvorligt.

Den, der efter overvejelse og ansvarsbevidst foretager en indberetning, risikerer ingen skade. Det gælder også, hvis det i forbindelse med afklaringen og undersøgelsen viser sig, at det forhold, der er skildret i indberetningen, ikke passer.

Også i det tilfælde behandler vi selvfølgelig din identitet fortroligt.

Online-Schulungen der HERMLE AG

Har du spørgsmål?
Vi besvarer
dem gerne

Ein HERMLE Mitarbeiter

Skræddersyet
karriere? Start
hos HERMLE