Maschinenfabrik Berthold Hermle AGMaschinenfabrik Berthold Hermle AG

Vstup do digitálního světa! Průmysl 4.0 a Smart Factory

Mnoho výrobních provozů dnes přechází na digitální technologie. Hermle vám poskytne podporu na vaší cestě k Průmyslu 4.0 a Smart Factory. Nabízíme četná softwarová řešení, která zvýší vaši efektivitu, přesnost a produktivitu. Naše digitální moduly tak určují směr pro chytřejší výrobu. Pro vaši firmu vybereme společně vhodný modul. S moduly Digital Production, Digital Operation a Digital Service vám nabízíme komplexní balík digitálních modulů, aby byly na vašich obráběcích centrech Hermle vytvořeny pevné základy pro budoucnost: inteligentní správu zakázek a transparentní výrobní procesy; chytré vyladění strojů, výrobu bez papírování a propracované technologické cykly, stejně jako možnost dálkové nebo preventivní údržby. Naše digitální moduly zvyšují produktivitu, komfort obsluhy a efektivitu.

HACS - inteligentní správa zakázek

Digital Production

 

VLASTNOSTI

  • Předběžný výpočet doby chodu a použití nástrojů
  • Intuitivní přiřazení NC programů a nulových bodů
  • Definice zakázky pro počítání kusů, určení priority zakázky a plánování
  • Dynamická změna postupového schématu
  • K dispozici pro řízení Siemens i Heidenhain

 

HIMS - centrální monitorovací nástroj

Digital Production

 

VLASTNOSTI

  • Ucelený přehled o aktuálním stavu stroje (strojů)
  • Podrobné vyhodnocení vývoje stavu
  • Zobrazení historie hlášení
  • Funkce exportu stavových dat do formátu .csv
  • Přehled budoucích zakázek (jen v kombinaci s HACS)
  • Nepřetržité zasílání e-mailů s informacemi o událostech nebo chybách strojů
  • Definování intervalů hlášení pomocí funkce kalendáře

 

HOTS - komfortní správa nástrojů

Digital Production

 

VLASTNOSTI

  • Vlastní doplnění Hermle k rozšířené správě nástrojů pro řízení Siemens
  • Podpora při organizaci nástrojů a optimalizaci technické přípravy stroje
  • Optimální obsazení zásobníku nástrojů díky výpočtu geometrie nástroje ve vyzvedávacím zásobníku nástrojů

HTMC - komfortní správa nástrojů

Digital Production

 

VLASTNOSTI

  • Vlastní doplnění Hermle k rozšířené správě nástrojů pro řízení Heidenhain
  • Podpora při organizaci nástrojů a optimalizaci technické přípravy stroje
  • Optimální obsazení zásobníku nástrojů díky výpočtu geometrie nástroje ve vyzvedávacím zásobníku nástrojů

HOME - Individuálně nastavitelné náhledy  

Digital Production

 

VLASTNOSTI

  • Důležité informace v přehledu na obrazovce HOME
  • Nezávislé na řízení
  • Plocha individuálně nastavitelná podle potřeb obsluhy
  • U HACS aktuální informace o zakázce
  • U HIMS data propojených strojů

 

Digital modules
4045 kB
file_download

ACC - Active Chatter Control

Digital Operation

 

Při výkonovém třískovém obrábění způsobují vysoké procesní síly frézovacího nástroje vybuzení vibrací struktury stroje. V mezních případech to může mít za následek poškození nástroje, obrobku a stroje. ACC z počtu břitů a otáček vřetena vypočítává kompenzační signál a snižuje tak vibrace. Umožňuje to vyšší posuvy, přísuvy a delší životnost nástrojů. Zvyšuje to produktivitu a snižuje náklady.

AFC - Adaptive Feed Control

Digital Operation

 

Podle maximálně očekávaného přísuvu pomocí AFC definujete maximální procesní parametry a limity. Pokud jsou reálné přísuvy z důvodu kolísajících hloubek řezu v dílu nižší, zvýší AFC na základě výkonu vřetena rychlost posuvu a přitom permanentně monitoruje procesní limity specifikované pro daný nástroj. Software tak zvyšuje vaši procesní bezpečnost a produktivitu.

AVD - Active Vibration Damping

Digital Operation

 

Obráběcí stroje jsou systémy náchylné k vibracím. Vibrace způsobené náhlými změnami zrychlení vedou v Tool Center Point ke kolísání přesnosti. Tyto vibrace os se kompenzují neustále aktivovaným softwarem AVD. Zlepší se tak kvalita povrchu, přesnost, posuv a produktivita.

CTC - Cross Talk Compensation

Digital Operation

 

Z důvodu setrvačnosti a poddajnosti struktury může při zrychlení os dojít k posunutí bodu Tool Center Point. Následkem jsou také nepřesnosti při obrábění. Permanentně aktivované CTC v každém okamžiku kompenzuje tyto polohové odchylky závislé na zrychlení Zlepšuje to přesnost dráhy, přesnost obrábění, posuv a produktivitu.

LAC - Load Adaptive Control

Digital Operation 

 

Parametry pohonu jsou u obráběcích strojů standardně nastavené na maximálně očekávanou hmotnost obrobku. LAC v závislosti na obrobku přizpůsobí nastavení regulátoru ke kruhové ose. Pro každý obrobek tak docílíte maximální dynamiku. U obráběcích center Hermle s naklápěcím otočným stolem tak zajišťujeme vyšší přesnost, kvalitu povrchu a zrychlení.

HDM - těžké třískové obrábění

Digital Operation

 

  • Pro obrábění hrubováním v kombinaci s vysokým výkonem frézy
  • Možnost většího výkonu třískového obrábění pomocí snížených vibrací stroje (v závislosti na nástroji a zvolených technologických údajích)

HP - High Production

Digital Operation

 

  • Plynulejší obrábění u programů s vyvoláváním mnoha cyklů nebo podprogramů.

3D-CT - max. tolerance 3D dráhy (SOFT)

Digital Operation

 

  • Pro 3D hrubování s nízkým výkonem třískového obrábění
  • Velmi vysoká rychlost obrábění, hlavně u volně tvořených ploch

3D-CT - max. tolerance 3D dráhy

Digital Operation

 

  • Pro 3D hrubování s nízkým výkonem třískového obrábění
  • Velmi vysoká rychlost obrábění, hlavně u volně tvořených ploch

3D-CT - min. tolerance 3D dráhy

Digital Operation

 

  • U velmi vysokých požadavků na přesnost obrábění, hlavně u volně tvořených ploch.
  • Lze použít i u běžných programů.

3D-PS - 3D vyhlazení dráhy

Digital Operation

 

  • U velmi vysokých požadavků na kvalitu povrchu, hlavně u volně tvořených ploch

 

Hermle Remote Desktop

Digital Opertion

 

  • výroba bez papírování
  • přímé připojení k vaší IT infrastruktuře
  • použití systémů obvyklých ve vaší firmě
  • všechny informace z PC vždy přímo na stroji

HIMS - centrální monitorovací nástroj

Digital Service

 

  • Ucelený přehled o aktuálním stavu stroje (strojů)
  • Podrobné vyhodnocení vývoje stavu
  • Zobrazení historie hlášení
  • Funkce exportu stavových dat do formátu .csv
  • Přehled budoucích zakázek (jen v kombinaci s HACS)
  • Nepřetržité zasílání e-mailů s informacemi o událostech nebo chybách strojů
  • Definování intervalů hlášení pomocí funkce kalendáře

 

Dálková údržba

Digital Service

 

  • Rychlá pomoc kvalifikovaných servisních techniků
  • Eliminace servisních zásahů
  • Rychlejší rozpoznání problémů
  • Podpora obsluhy/programování přímo na stroj zákazníka
  • Relace může zákazník kdykoliv ukončit
  • Nezávisle na variantě řízení
  • Zajištěné spojení s Hermle
  • Zjednodušený přenos dat aktualizací/servisních souborů/…

WDS - systém diagnostiky a údržby

Digital Service

 

  • Analýza provozního chování lineárních a kruhových os
  • Zjišťování frekvence lineárních a kruhových os
  • Vyhodnocení všech relevantních dat senzorů
  • Zjišťování hodnot vibrace hlavního vřetena
  • Zjišťování přesnosti stroje
  • Zjišťování teploty hnacích motorů a hlavního vřetena
  • Analýza dat a diagnostika kvalifikovanými techniky Hermle
  • Pravidelná kontrola ochranných vodičů
arrow up

Cookies

Tyto webové stránky používají cookies pro optimalizaci funkce prohlížeče.

Veškerá videa, uložení Vaší volby pod "Customize" a možnosti lokalizace Vaší polohy jsou k dispozici jen s cookies.

Informujte se, jak používáme cookies a jak můžete změnit svá nastavení.

přijmout cookies