Maschinenfabrik Berthold Hermle AGMaschinenfabrik Berthold Hermle AG

Bestseller!
Hermle v odborném tisku.

Kontakt 

Maschinenfabrik Berthold Hermle AG

Udo Hipp / Marketing Manager

Phone: 07426 95-6238

E-mail: udo.hipp@hermle.de

Produkce – Automatizace – Digitalizace - Hermle na své firemní výstavě Open House představuje aktuální trendy ve strojírenství

22.05.2019

Firma Maschinenfabrik Berthold Hermle AG opět na čtyři dny otevřela své brány tradičnímu Open House. Více než 1000 firem a 2300 návštěvníků, mezi nimi 900 mezinárodních hostů, tak mohlo získat ucelený přehled o výrobcích, automatizačních řešeních, digitalizaci, řešeních Průmyslu 4.0 a o službách firmy Hermle, jako kompetenci servisu, oblasti generativní výroby a škole pro uživatele Hermle. Během čtyř veletržních dnů jsme přivítali návštěvníky z více než 30 zemí, mezi něž patřily velké delegace z evropských sousedních zemí, jako z Česka, Rakouska, Švýcarska, Polska, Španělska, Itálie, Spojeného království, Skandinávie, ale také četné firmy z USA, Číny, Koreje, Japonska a Spojených arabských emirátů, kterým jsme mohli poskytnout komplexní poradenství. Zájem o výrobky Hermle a automatizační řešení je neustálý

Jedním z highlightů veletrhu byl jistě robotický systém RS 05-2, který se svými prostorovými nároky jen 2 m2 a svou flexibilitou a modularitou sotva najde sobě rovného. Se svojí transportní hmotností 10 kg a perfektní přístupností je systém RS 05-2 již nyní pro četné zájemce prodejním hitem.

Více než 20 obrábění speciálně naprogramovaných a vytvořených pro Open House názorně ukazuje vysokou přesnost a spolehlivost výrobků Hermle. Bez okolků byl o 20 % překonán nedávno vytvořený údajný světový rekord v třískovém obrábění (video bude brzy následovat na Youtube). Odbornou veřejnost ale zaujaly také klasické součásti z odvětví letectví a kosmonautika, lékařská technika, výroba nástrojů a forem a z četných dalších oborů. Dvěma opravdu krásnými poutači byly zajisté "Fritz the Bull" a "Ben the Bear". Ukázkové díly byly představeny způsobem, který ohromil veřejnost a přitahoval velkou pozornost návštěvníků. Všemi obdivovanou součástí byla také plachetnice, která kombinuje MPA technologii Hermle se základní kompetencí ve frézování.

Velmi frekventovaná byla také speciální přehlídka více než 50 vystavovatelů z oborů upínací techniky, softwaru a hardwaru. Díky četným odborným přednáškám, které se konaly souběžně se speciální přehlídkou, získala tato přehlídka zcela vlastní hlavní téma. Procesní řetězec s několika partnerskými firmami znázornil celý proces od polotovaru až po hotový obrobek.

Škola pro uživatele Hermle představila svoji novou koncepci školení "Modulové dny" a použití digitálních modulů, které získávají stále větší význam právě se zřetelem na Průmysl 4.0. Servisní kompetence Hermle a servisní školicí oddělení byly prezentovány v odděleném prostoru na dvou obráběcích centrech. Prostřednictvím komplexních diagnostických a servisních nástrojů jsme návštěvníkům předváděli, jak rychle a kompetentně je servis Hermle k dispozici a jak se vypořádá s problémy zjištěnými na místě.

Velké oblibě se rovněž těšilo oddělení odborné přípravy Hermle s předváděnými koncepcemi vzdělávání.

Při exkurzích po podniku s průvodcem si mohli návštěvníci udělat obrázek o vysoce moderní výrobě a montáži, vzdělávacím oddělení a o vlastní dceřiné společnosti Hermle pro automatizace Hermle-Leibinger Systemtechnik GmbH.

up
arrow up